کتاب طرح تحول نظام بانکی اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا

پژوهشگاه فرهنگ - موسویان

محصول جدید

270,000 ریال

اقتصاد
عباس موسویان
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
978-600-108-126-2
768
1
1390
رقعی
شومیز

بی تردید، تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسئولان نظام بانکی، شمرده می شود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و نظام بی نقص نیست.
حال که کشور در آستانه طرح تحول نظام بانکی است، مناسب است قانون عملیات بانکی بدون ربا  الگوهای عملیاتی عناصر اصلی نظام بانکی را در جایگاه مهم ترین و اثرگذارترین عرصه های تحول، نقد و بررسی کرده، درباره اصلاح و تکمیل آنها اقدام کنیم.
کتاب طرح تحول نظام بانکی که حاصل مطالعه گروهی متشکل از استادان آشنای با مسائل فقهی، حقوقی و بانکی است، با مطالعه دیدگاه های صاحب نظران و تجربه بیش از سی سال بانکداری بدون ربا در ایران و کشورهای اسلامی دیگر، در حد توان، اشکال ها و نارسایی های مربوط به قانون و الگوهای عملیاتی را شناسایی و به اصلاح آنها پرداخته است و به صورت مشخص به دنبال بررسی مسائل زیر است:
1. نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا، جهت پیشنهاد قانون جایگزین
2. نقد و بررسی الگوهای عملیاتی نظام بانکی، جهت ارائه اگوهای جایگزین
کتاب در سه بخش به مطالب زیر می پردازد:
بخش اول: نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین
فصل اول: نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا
فصل دوم: قانون عملیات بانکی بدون ربا(پیشنهادی)
فصل سوم: مقایسه قانون فعلی و قانون پیشنهادی و شرح تغییرات
بخش دوم: نقد الگوهای عملیاتی نظام بانکی و پیشنهاد الگوهای مناسب
فصل اول: نگاهی اجمالی به الگوهای بانکداری بدون ربا
فصل دوم: الگوی جدید(پیشنهادی) بانکداری بدون ربا
بخش سوم: پیوست های علمی تحقیق
پیوست 1: قانون عملیات بانکی بدون ربا فعلی
پیوست 2: طبقه بندی اظهارنظرها پیرامونقانون عملیات بانکی بدون ربا(پیشنهادی)
پیوست 3: بخش پول و بانک قانون برنامه توسعه پنجم
پیوست 4: مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا
پیوست 5: احکام فقهی عملیات بانکداری سنتی
پیوست 6: بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر
پیوست 7: بانک اسلامی اردن
پیوست 8: بانک توسعه اسلامی
پیوست 9: الگوی جدید بانکداری بدون ربا
پیوست 10: خرید و فروش دین(تنزیل)
پیوست 11: بیع دین از دیدگاه مذاهب پنج گانه اسلامی
پیوست 12: کاربرد عقد استصناع در عملیات بانکی بدون ربا
پیوست 13: بررسی فقهی – حقوقی جریمه و خسارت تأخیر تأدیه
پیوست 14: راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانک های بدون ربا
پیوست 15: امکان سنجی انتشار صکوک بانکی در بانک های ایران
پیوست 16: تبدیل به اوراق بهادار دارایی ها در بانکداری بدون ربا
پیوست 17: مدل های عملیاتی اوراق اجاره به شرط تملیک
پیوست 18: صکوک مرابحه؛ ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی
پیوست 19: عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع؛ مشکلات و راه حل ها
پیوست 20: بررسی فقهی – حقوقی تعیین نرخ سود بانکی
پیوست 21: مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی
یوست 22: نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی(مطالعه تجربه چند کشور اسلامی)

نوشتن نقد و نظر

کتاب طرح تحول نظام بانکی اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا

کتاب طرح تحول نظام بانکی اصلاح قانون و الگوی عملیاتی بانکداری بدون ربا

مــحصولات مرتبط