کتاب اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

اقتصاد تعاونی - یوسفی

محصول جدید

این محصول در انبار موجود نیست

350,000 ریال

اقتصاد
احمدعلی یوسفی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
978-600-108-312-9
832
1
1394
رقعی
شومیز

این کتاب، دو بخش اساسی دارد در بخش اول، این پدیده مستحدثه – اقتصاد تعاونی - شناسایی و نقد بررسی می‌شود و در بخش دیگر از منظر اسلام الگوی مطلوب کشف و ارایه می‌گردد. واضح است که در هر دو بخش، از روش بیان شده استفاده می‌شود.
به ‌طور خلاصه اهداف مورد انتظار این کتاب عبارتند از:
ـ
کشف الگوی مطلوب اقتصاد تعاونی بر اساس تعالیم اسلامی؛
ـ تعیین جایگاه اقتصاد بخش تعاونی به عنوان یکی ازبخش‌های نظام اقتصادی اسلام؛
ـ اثبات همسویی الگوی اقتصاد تعاونی براساس تعالیماسلامی با مبانی بینشی، ارزشی و اهداف نظام اقتصادی اسلام؛
ـ اثبات ناسازگاری الگوی اقتصاد تعاونی با آموزه هاینظام اقتصادی کمونیسم و سرمایه‌داری؛ 
ـ مطلوب اقتصاد تعاونی براساس تعالیم اسلامی،الگوی مناسبی برای تولید متعادل، رفع بیکاری، ایجاد اشتغال متعادل، کنترل رکود وتورم، توزیع عادلانه‌ی ثروت و درآمد در جامعه و جلوگیری از انحصارات است؛ 
 ـ الگوی مطلوب اقتصاد تعاونی مبتنی بر آموزه‌هایاسلامی، به عنوان یکی از بخش‌های نظام اقتصادی اسلام، دارای ظرفیت مناسبی در وصولنظام اقتصادی اسلام به اهدافش است.
فصل های این کتاب عبارتند از:
فصل اول: ماهیت اقتصاد تعاونی و شرکت‌هایتعاونی 
فصل دوم: تحولات تاریخی شکل‌گیری اقتصاد تعاونی  
فصل سوم: آموزه‌های نظام اقتصادی سرمایه‌داری واقتصاد تعاونی
فصل چهارم: آموزه‌‌های نظام اقتصادی کمونیسم و اقتصادتعاونی  
فصل پنجم: مبانی بینشی اسلام و اقتصاد تعاونی
فصل ششم: ارزش‌های اخلاقی اسلام و اقتصاد تعاونی  
فصل هفتم: اصول رفتاری اقتصادی و اقتصاد تعاونی
فصل هشتم: مالکیت در اسلام و اقتصاد تعاونی  
فصل نهم: اهداف اقتصادی تعاونی در اسلام
فصل دهم: اصول اقتصاد تعاونی از دیدگاه اسلام  
فصل یازدهم: انواع مدل‌های اجرایی اقتصاد تعاونی ازدیدگاه اسلام
فصل دوازدهم: جایگاه اقتصاد بخش تعاونی در نظاماقتصادی اسلام  
فصل سیزدهم: اقتصاد تعاونی و توزیع عادلانه‌ی ثروت ودرآمد‌ها در اسلام 
فصل چهاردهم: جمعبندی، نوع‌‌آوری‌ها و پیشنهادها

نوشتن نقد و نظر

کتاب اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

کتاب اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

مــحصولات مرتبط