کتاب درآمدی بر اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه- یوسفی

محصول جدید

این محصول در انبار موجود نیست

150,000 ریال

اقتصاد
احمدعلی یوسفی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
978-600-159-207-2
230
1
1394
رقعی
شومیز

بررسی ابعاد و قلمرو اقتصادتعاونی از منظراسلام مستلزم پاسخ به پرسش‌های زیر است:
مفهوم تعاون(لغوی واصطلاحی) چیست؟
تاریخچه و ریشه‌های شکل‌گیری اندیشة اقتصاد تعاونی چیست؟
توسعه و سیرتحول اقتصاد تعاونی درجهان چگونه بوده است؟
ماهیت و ابعاد اقتصاد تعاونی چیست؟
آیا ماهیت و ابعاد اقتصاد تعاونی ازمنظراسلام مورد تایید است؟
جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به نظام سرمایه‌داری و کمونیسم چگونه است؟
جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد بخش دولتی وخصوصی چیست؟
اهداف اقتصاد بخش تعاونی چیست؟
آثار و پیامدهای اقتصاد تعاونی چیست؟
ب
رای پاسخ به پرسش‌های پیشین،مطالب درچندفصل بررسی می‌شود.
فصل اول: مفهوم و سیر تحول اقتصاد تعاونی در جهان
فصل دوم:اصول اقتصاد تعاونی
فصل سوم: بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی سرمایه دار
فصل چهارم: بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی
فصل پنجم: الگ.های اجرایی اقتصاد تعاونی
ـفصل ششم: جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد بخش
فصل هفتم: آثار و پیامدهای اقتصادی تعاونی

نوشتن نقد و نظر

کتاب درآمدی بر اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

کتاب درآمدی بر اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

مــحصولات مرتبط