کتاب دولت فساد و فرصت های اجتماعی تعامل اندیشه ها در اقتصاد سیاسی توسعه

نقش و نگار-راغفر

محصول جدید

240,000 ریال

اقتصاد
استیوارت هال و دیگران
حسین راغفر
نقش و نگار
۹۷۸۹۶۴۶۲۳۵۶۷۰
400
3
1395
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب دولت فساد و فرصت های اجتماعی تعامل اندیشه ها در اقتصاد سیاسی توسعه

کتاب دولت فساد و فرصت های اجتماعی تعامل اندیشه ها در اقتصاد سیاسی توسعه

مــحصولات مرتبط