کتاب نقشه راه بازاریابی روشها معیارها و ابزارها

بازاریابی-اسداللهی

محصول جدید

نويسنده‌ي كتاب، نقشه راه را اينطور تعريف مي‌كند:
نقشه راه بازاريابي فرايند شناسايي معيارهايي است كه شاخصهاي معتبري از عملكرد بازاريابي در زمينه‌هاي پيگيري اهداف آن، پيگيري اين معيارها در گذر زمان، و استفاده از نتايج براي بهبود نحوه‌ي انجام بازاريابي هستند.

160,000 ریال

جری رکلی
دکتر امین اسداللهی، مهدی خیرآبادی
بازاریابی
978-600-6982-58-8
207
1
1395

نوشتن نقد و نظر

کتاب نقشه راه بازاریابی روشها معیارها و ابزارها

کتاب نقشه راه بازاریابی روشها معیارها و ابزارها

نويسنده‌ي كتاب، نقشه راه را اينطور تعريف مي‌كند:
نقشه راه بازاريابي فرايند شناسايي معيارهايي است كه شاخصهاي معتبري از عملكرد بازاريابي در زمينه‌هاي پيگيري اهداف آن، پيگيري اين معيارها در گذر زمان، و استفاده از نتايج براي بهبود نحوه‌ي انجام بازاريابي هستند.

مــحصولات مرتبط