کتاب ساختن برای ماندن

فرا-امینی

محصول جدید

كتاب به شرح دستاورد يك پژوهش شش ساله و كاربرد آن دستاوردها مي‌پردازد.

300,000 ریال

اقتصاد
جیمز کالینز، جری پوراس
فضل اله امینی
سازمان فرهنگی فرا
9789647092050
400
8
1396
وزیری
شومیز

اين پژوهش معتبر به مقايسه شركت‌هاي آرماني، يعني آن‌ها كه چون جواهراتي بر تارك شركت‌هاي ديگر مي‌درخشند و همتايان آنها را ستايش مي‌كنند، با ديگر شركت ها پرداخته است. حاصل كار اين پژوهش بزرگ، پايان دادن به بسياري از اسطوره‌ها و افسانه‌هاي رايج درباره شركت‌هاي موفق و همچنين كشف اصول بنياديني است كه فارغ از قيد زمان، قابليت اطلاق بر انواع شركت ها در صنايع مختلف را دارد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب ساختن برای ماندن

کتاب ساختن برای ماندن

كتاب به شرح دستاورد يك پژوهش شش ساله و كاربرد آن دستاوردها مي‌پردازد.

مــحصولات مرتبط