کتاب ساختن برای ماندن

فرا-امینی

محصول جدید

کتاب به شرح دستاورد یک پژوهش شش ساله و کاربرد آن دستاوردها می‌پردازد.

650,000 ریال

اقتصاد
جیمز کالینز، جری پوراس
فضل اله امینی
سازمان فرهنگی فرا
9789647092050
400
8
1396
وزیری
شومیز

این پژوهش معتبر به مقایسه شرکت‌های آرمانی، یعنی آن‌ها که چون جواهراتی بر تارک شرکت‌های دیگر می‌درخشند و همتایان آنها را ستایش می‌کنند، با دیگر شرکت ها پرداخته است. حاصل کار این پژوهش بزرگ، پایان دادن به بسیاری از اسطوره‌ها و افسانه‌های رایج درباره شرکت‌های موفق و همچنین کشف اصول بنیادینی است که فارغ از قید زمان، قابلیت اطلاق بر انواع شرکت ها در صنایع مختلف را دارد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب ساختن برای ماندن

کتاب ساختن برای ماندن

کتاب به شرح دستاورد یک پژوهش شش ساله و کاربرد آن دستاوردها می‌پردازد.

مــحصولات مرتبط