کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران

سازمان مدیریت صنعتی-بختیاری

محصول جدید

حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران عنوان کتابی است از پرویز بختیاری که در 336 صفحه و توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری قیمت تمام شده است. از پرویز بختیاری، کتاب‌های پرنده های شکاری ایران(ایران شناسی)، اصول و مبانی حسابداری(سازمان مدیریت صنعتی)، راهنمای جامع سازمان استراتژی محور(سازمان مدیریت صنعتی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. 

390,000 ریال

حسابداری
پرویز بختیاری
سازمان مدیریت صنعتی
9789646175686
336
24
1397
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران

کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران

حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران عنوان کتابی است از پرویز بختیاری که در 336 صفحه و توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری قیمت تمام شده است. از پرویز بختیاری، کتاب‌های پرنده های شکاری ایران(ایران شناسی)، اصول و مبانی حسابداری(سازمان مدیریت صنعتی)، راهنمای جامع سازمان استراتژی محور(سازمان مدیریت صنعتی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. 

مــحصولات مرتبط