کتاب چه کسی تغییر را کشت

آموزه-دشتی

محصول جدید

140,000 ریال

مدیریت
کن بلانچارد،جان بریت، جود هوکسترا، پت زیگارمی
جلال دشتی
آماره
9789645528391
160
3
1390
رقعی
شومیز
فهرست مطالب كتاب * صحنه جنايت * مظنون شماره 1 : فرهنگ * مضنون شماره 2 : تعهد * ناملاتي درباره فرهنگ و تعهد * مظنون شماره 3 : حمايت * مظنون شماره 4 : تيم رهبري تغيير * مظنون شماره 5 : ارتباطات * تاملاتي درباره حمايت تيم رهبري تغير و ارتباطات * مظنون شماره 6 : ضرورت * مظنون شماره 7 : آينده نگري * تاملاتي درباره ضرورت و آينه نگري * مظنون شماره 8 : برنامه * مظنون شماره 9 ك بودجه * آخرين لحظات با تغيير * مظنون شماره 10 : مربي * مظنون شماره 11 : انگيزش * تاملاتي درباره برنامه بودجه مربي و انگيزش * مظنون شماره 12 : مديريت عملكرد * مظنون شماره 13 : پاسخ گويي * ابرپليس ها و ذينفعان * گزارش كالبد شكافي * معرفي قاتل فقط مدعوين * تغيير زنده است * راه كارهاي پياده سازي * موفق تغيير در سازمان ها

نوشتن نقد و نظر

کتاب چه کسی تغییر را کشت

کتاب چه کسی تغییر را کشت

مــحصولات مرتبط