کتاب آمارگیری نمونه ای

سمت- منصورفر

محصول جدید

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي و علوم تربيتي و بازرگاني و مديريت منابع طبيعي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان منبع اصلي درس «آمار» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

این محصول در انبار موجود نیست

175,000 ریال

علوم اجتماعی
ریچارد دال شیفر، ویلیام مندن هال، لایمن وات
کریم منصورفر
سمت
978-964-459-712-1
644
1392
4
وزیری
شومیز

فهرست :

مقدمه مترجم
پيشگفتار مؤلفان
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مروري بر بعضي مفاهيم اساسي
فصل سوم: عناصر مسأله نمونه‌گيري
فصل چهارم: نمونه‌گيري تصادفي ساده
فصل پنجم: نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌بندي شده
فصل ششم: نسبتي، رگرسيوني و برآورد تفاضلي
فصل هفتم: نمونه‌گيري سيستماتيك
فصل هشتم: نمونه‌گيري خوشه‌اي
فصل نهم: نمونه‌گيري خوشه‌اي دو مرحله‌اي
فصل دهم: برآورد حجم نمونه
فصل يازدهم: مباحث تكميلي
فصل دوازدهم: خلاصه
منابع و مآخذ
ضميمه 1: جدولها
ضميمه 2: كاربرد ماكروها در ريزپردازه
ضميمه 3: ماكروهايي براي SAS
ضميمه 4: مجموعه داده‌ها
پاسخهاي انتخابي

نوشتن نقد و نظر

کتاب آمارگیری نمونه ای

کتاب آمارگیری نمونه ای

اين كتاب براي دانشجويان رشته جامعه‌شناسي و علوم تربيتي و بازرگاني و مديريت منابع طبيعي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به عنوان منبع اصلي درس «آمار» به ارزش 2 واحد ترجمه شده است.

مــحصولات مرتبط