کتاب آیا وصله تن هم هستید

رسا-فیروزبخت

محصول جدید

پس قصد ازدواج دارید.اگر زن هستید، احتمالا یک عالمه  مجله ی عروسی را زیر و رو کرده آید تا لباس کاملی پیدا کنید، ولی آیا  آن قدر  که از مناسب بودن لباس عروسی خودتان  اطمینان  دارید، به مناسب بودن شوهر آینده تان اطمینان  دارید؟
همانطور که بدون تحقیق، ماشین یا خانه نمی خرید، بی شک قصد ندارید بدون اطمینان  یافتن از این که طرف مقابل، برای شما همسر مناسبی خواهد بود، با او ازدواج کنید. 

90,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
ساندار سرن
مهرداد فیروزبخت
موسسه خدمات فرهنگی رسا
9789643179106
152
1
1395
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب آیا وصله تن هم هستید

کتاب آیا وصله تن هم هستید

پس قصد ازدواج دارید.اگر زن هستید، احتمالا یک عالمه  مجله ی عروسی را زیر و رو کرده آید تا لباس کاملی پیدا کنید، ولی آیا  آن قدر  که از مناسب بودن لباس عروسی خودتان  اطمینان  دارید، به مناسب بودن شوهر آینده تان اطمینان  دارید؟
همانطور که بدون تحقیق، ماشین یا خانه نمی خرید، بی شک قصد ندارید بدون اطمینان  یافتن از این که طرف مقابل، برای شما همسر مناسبی خواهد بود، با او ازدواج کنید. 

مــحصولات مرتبط