کتاب 18 مقاله در روان شناسی

سمت-دادستان

محصول جدید

اين كتاب با نام «18 مقاله در روانشناسي»، حاصل بخشي از كاوشها و تأملات علمي نگارنده محترم اين مقالات در طول ساليان دراز است كه با همين رويكرد و براي بهره‌برداري دانشجويان و علاقه‌مندان عرصه روانشناسي بازنگاري، تدوين و عرضه مي‌شود. اين كتاب به مناسبت نكوداشت استاد فرهيخته دكتر پريرخ دادستان به چاپ رسيده است.

این محصول در انبار موجود نیست

130,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
پریرخ دادستان
سمت
4144530964978
328
1395
3
وزیری
شومیز

فهرست :

روانشناسي پياژه و كاربرد آموزشي آن

مسئله سرامدان و بررسي انتقادي روشهاي تشخيص آنان
زبان و فكر در نظريه پياژه
بررسي نظريه‌هاي هوش از ديدگاه نظريه عملياتي
گستره رواني پرخاشگري
بررسي تجربي حافظه و موقعيت آن در گستره كنشهاي شناختي: ديدگاه عملياتي
هوش و خلاقيت
استقلال‌طلبي و تعارض نسلها
پياژه در جدال با روان‌تحليلگري
آدلر و آدلرينگري
بررسي توانمنديهاي ذهني و درك مفاهيم دانش‌آموزان دوره ابتدايي به منظور ...
نقش تعامل اجتماعي در تحقق آرمانهاي گروهي
پيشگيري از عقب‌ماندگي كاذب نخستين گام در راه تأمين بهداشت رواني
تواناييهاي كودكان غير فارسي زبان در زبان فارسي در بدو ورود به نظام آموزشي
دين و تحول شناخت
تحول مفاهيم اخلاقي و ديگردوستي در دانش‌آموزان دوره راهنمايي
جدايي روانشناختي از والدين و پيشرفت تحصيلي: يك پژوهش درباره ...
نظر جوانان ايراني پيرامون پيامدهاي فرهنگي - اجتماعي

نوشتن نقد و نظر

کتاب 18 مقاله در روان شناسی

کتاب 18 مقاله در روان شناسی

اين كتاب با نام «18 مقاله در روانشناسي»، حاصل بخشي از كاوشها و تأملات علمي نگارنده محترم اين مقالات در طول ساليان دراز است كه با همين رويكرد و براي بهره‌برداري دانشجويان و علاقه‌مندان عرصه روانشناسي بازنگاري، تدوين و عرضه مي‌شود. اين كتاب به مناسبت نكوداشت استاد فرهيخته دكتر پريرخ دادستان به چاپ رسيده است.

مــحصولات مرتبط