کتاب زبان و ادبیات فارسی

نگاه دانش- زینلی

محصول جدید

کتاب شامل 6 فصل با عناوین زیر می باشد:

کلیات

آرایه های ادبی

دستور زبان فارسی

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

نثر – نظم – لغات و عبارات مهم

املا و نگارش

250,000 ریال

مدیریت
محمدجواد زینلی
نگاه دانش
978-964-157-088-2
352
9
1396
وزیری
گالینگور

نوشتن نقد و نظر

کتاب زبان و ادبیات فارسی

کتاب زبان و ادبیات فارسی

کتاب شامل 6 فصل با عناوین زیر می باشد:

کلیات

آرایه های ادبی

دستور زبان فارسی

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

نثر – نظم – لغات و عبارات مهم

املا و نگارش

مــحصولات مرتبط