کتاب واژه نامه علوم مطبوعات و روزنامه نگاری

دانشیار-مهاجری

محصول جدید

مدخلهای این فرهنگ براساس حرف به حرف با ترتیب الفبایی مرتب شده اند وجود فاصله بین کلمات ،خط تیره ،کاما ،خط مایل و آپوستروف در مدخل ،تاثیری در ترتیب الفبایی ندارد.فقط مدخلهایی که با فعل to be یا حروف اضافه مانند the،in،on… تکمیل شده اند واژه نامه اصل بعد از to beیا حرف اضافه ….مدنظر قرار گرفته است….

240,000 ریال

مدیریت
عباسعلی مهاجری
دانشیار
9789647015172
608
1388
4
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب واژه نامه علوم مطبوعات و روزنامه نگاری

کتاب واژه نامه علوم مطبوعات و روزنامه نگاری

مدخلهای این فرهنگ براساس حرف به حرف با ترتیب الفبایی مرتب شده اند وجود فاصله بین کلمات ،خط تیره ،کاما ،خط مایل و آپوستروف در مدخل ،تاثیری در ترتیب الفبایی ندارد.فقط مدخلهایی که با فعل to be یا حروف اضافه مانند the،in،on… تکمیل شده اند واژه نامه اصل بعد از to beیا حرف اضافه ….مدنظر قرار گرفته است….

مــحصولات مرتبط