کتاب پارادایم های تحقیق در علوم انسانی

پاتریس-متقی

محصول جدید

در این كتاب مخاطبان طی 19فصل با نظام‌های تولید و عملیات و نقش راهبردی آن در سازمان‌های تولیدی و عملیاتی آشنا می‌شود.

195,000 ریال

فلسفه و منطق
نورمن بلیکی
حمیدرضا حسنی، محمدتقی ایمان، مسعود ماجدی
حوزه و دانشگاه
978-600-91645-1-6‭
361
3
1395
وزیری
شومیز

عناوین فصل‌های كتاب عبارت‌اند از1 : ـ درآمدی بر مدیریت تولید و عملیات، 2ـ استراتژی‌های عملیاتی، 3ـ پیش‌بینی در مدیریت تولید و عملیات، 4ـ فرآیندهای تولیدی، 5ـ مكان‌یابی، 6ـ جانمایی تسهیلات تولیدی و خدماتی، 7ـ روش‌های تجزیه و تحلیل و توسعه جانمایی تسهیلات، 8ـ فناوری تولید، انتخاب و مدیریت فناوری، 9ـ برنامه‌ریزی ظرفیت، 10ـ برنامه‌ریزی تلفیقی، 11ـ برنامه‌ریزی زمان‌بندی، 12ـ سیستم‌های كنترل موجودی و برنامه‌ریزی مواد، 13ـ مدیریت مواد و خرید، 14ـ بهره‌وری مدیران و كاركنان، 15ـ كنترل كیفیت، 16ـ برنامه‌ریزی و كنترل پروژه، 17ـ مدیریت نگهداری و تعمیرات، 18ـ تحقیق، توسعه و نوآوری و 19ـ آینده صنعت .یادآور می‌شود این كتاب به منظور مطالعه دانشجویان رشته مدیریت در مقطع كارشناسی برای منبع اصلی درس "مدیریت تولید و عملیات "به ارزش 3واحد تدوین شده است .

نوشتن نقد و نظر

کتاب پارادایم های تحقیق در علوم انسانی

کتاب پارادایم های تحقیق در علوم انسانی

در این كتاب مخاطبان طی 19فصل با نظام‌های تولید و عملیات و نقش راهبردی آن در سازمان‌های تولیدی و عملیاتی آشنا می‌شود.

مــحصولات مرتبط