کتاب مدیریت مالی نوین جلد 2

سمت- جهانخانی

محصول جدید

كتاب حاضر برای دانشجويان رشته حسابداری و مدیریت گرایشهای بازرگانی و مالی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس مدیریت مالی 2 و مدیریت مالی پیشرفته هر یک به ارزش 3 واحد ترجمه شده است.

360,000 ریال

مدیریت
استفان راس، رندلف وسترفیلد، بردفورد جردن
علی جهانخانی، مجتبی شوری
سمت
978-600-02-0014-5
614
11
1397
وزیری
شومیز

کتاب حاضر ترجمه بخشهایی از کتاب Fundamentals of Corporate Finance است که سالهاست در دو نسخه امریکایی و کانادایی تجدید چاپ شده و به عنوان منبع درسی در دانشگاههای معتبر کشورهای مذکور معرفی می‌گردد. علی‌رغم مشترکات بسیار زیاد دو نسخه امریکایی و کانادایی، نحوه محاسبه استهلاک و آثار آن بر مالیات، در دو نسخه متفاوت است. در چاپهای قبلی کتاب، در فصل دوازدهم استهلاک و مالیات بر اساس قوانین کشور کانادا محاسبه شده‌اند. نامتعارف بودن روش محاسبات باعث بروز مشکلاتی برای استفاده‌کنندگان از کتاب شد. با توجه به بازخورهای جمع‌آوری شده از استادان محترمی که چاپهای قبلی کتاب حاضر را به عنوان منبع درسی معرفی کرده‌اند، تصمیم گرفتیم فصل دوازدهم از جلد دوم مدیریت مالی نوین که در آن برای بررسی قراردادهای اجاره، مباحث مربوط به استهلاک و مالیات مطرح می‌شود را با ترجمه نسخه امریکایی فصل مذکور جایگزین نماییم.

فهرست :

پیشگفتار چاپ هفتم
فصل اول: درسهايي از تاريخ بازار سرمايه
فصل دوم: بازده، ريسک و خط بازار اوراق بهادار
فصل سوم: نرخهاي بهره و ارزيابي اوراق قرضه
فصل چهارم: ارزيابي سهام
فصل پنجم: هزينه سرمايه
فصل ششم: تأمين سرمايه
فصل هفتم: اهرم مالي و سياست ساختار سرمايه
فصل هشتم: سود نقدي و سياست تقسيم سود
فصل نهم: برنامه‌ريزي مالي كوتاه‌مدت
فصل دهم: مديريت وجه نقد و نقدينگي
فصل يازدهم: مديريت اعتبارات و موجودي كالا
فصل دوازدهم: اجاره داراييها

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت مالی نوین جلد 2

کتاب مدیریت مالی نوین جلد 2

كتاب حاضر برای دانشجويان رشته حسابداری و مدیریت گرایشهای بازرگانی و مالی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی دروس مدیریت مالی 2 و مدیریت مالی پیشرفته هر یک به ارزش 3 واحد ترجمه شده است.

مــحصولات مرتبط