کتاب مدیریت مالی جلد 2

سمت- جهانخانی

محصول جدید

 این كتاب كه دربرگیرنده مفاهیم مدیریت مالی است برای دانشجویان دوره كارشناسی رشته حسابداری و مدیریت به ‌عنوان منبع اصلی درس «مدیریت مالی (2)» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

220,000 ریال

مدیریت
ریموند پی. نوو
علی جهانخانی، علی پارساییان
سمت
978-964-459-130-3
492
19
1396
وزیری
شومیز

فهرست :

فصل اول: سیاست سرمایه در گردش
فصل دوم: مدیریت داراییهای جاری
فصل سوم: مدیریت بدهیهای جاری
فصل چهارم: بازارهای سرمایه
فصل پنجم: اوراق قرضه و سهام ممتاز
فصل ششم: سهام عادی و اختیار خرید سهام عادی
فصل هفتم: وامهای میان‌مدت و قراردادهای اجاره
فصل هشتم: تعیین ارزش شركت
فصل نهم: هزینه سرمایه
فصل دهم: روشهای تعیین ساختار سرمایه
فصل یازدهم: سیاست تقسیم و اندوخته كردن سود

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت مالی جلد 2

کتاب مدیریت مالی جلد 2

 این كتاب كه دربرگیرنده مفاهیم مدیریت مالی است برای دانشجویان دوره كارشناسی رشته حسابداری و مدیریت به ‌عنوان منبع اصلی درس «مدیریت مالی (2)» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

مــحصولات مرتبط