کتاب درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت اقتصاد بازرگانی و حسابداری

گسترش علوم پایه -نیکوکار

محصول جدید

این کتاب به صورت دوره 2 جلدی به فروش میرسد
یک جلد شامل مباحث تست و جلد دیگر درسی است

480,000 ریال

مدیریت
مسعود نیکوکار
گسترش علوم پایه
964-490-003-0‬
496
2
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت اقتصاد بازرگانی و حسابداری

کتاب درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت اقتصاد بازرگانی و حسابداری

این کتاب به صورت دوره 2 جلدی به فروش میرسد
یک جلد شامل مباحث تست و جلد دیگر درسی است

مــحصولات مرتبط