جدید کتاب مبانی سیاست گذاری عمومی و تحلیل سیاست ها جلد 2

کتاب مبانی سیاست گذاری عمومی و تحلیل سیاست ها جلد 2

پژوهشکده مطالعات -ملک محمدی

محصول جدید

480,000 ریال

علوم سیاسی
واین پارسونز
حمیدرضا ملک محمدی
پژوهشکده مطالعات راهبردی
964-6946-67-4
530
2
1392
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مبانی سیاست گذاری عمومی و تحلیل سیاست ها جلد 2

کتاب مبانی سیاست گذاری عمومی و تحلیل سیاست ها جلد 2

مــحصولات مرتبط