ارزان شد! مدیریت پایدار منابع انسانی (جلد اول)

کتاب مدیریت پایدار منابع انسانی جلد 1

کتاب مهربان-دهقانان

محصول جدید

کتاب پیش رو تحت عنوان "مدیریت پایدار منابع انسانی"، در 2 جلد و 19 فصل تنظیم شده است، که 8 فصل اول آن، در جلد اول و 11 فصل دیگر آن، در جلد دوم ارائه خواهد شد.

180,000 ریال

-10%

200,000 ریال

مدیریت
اینا اهنرت، وس هری، کلاوس جی. زینک
حامد دهقانان، علی محمدی نسب، الهه مهدی زاده
کتاب مهربان
978-600-407-065-2
351
1
1395
وزیری
شومیز
1
 کتاب، حاصل ترجمه "پایداری و مدیریت منابع انسانی "، به ویرایش اینا اِهنِرت، وس هری و کلاس جی. زینک، منتشر‌شده در سال 2014 و نیز، ترجمه فصل دوم از کتاب "مدیریت پایدار منابع انسانی "، اثر اینا اِهنِرت در سال 2009، می‌باشد. این کتاب ، حاصل کار 23 نویسنده از 4 قاره جهان را ارائه می‌نمایند که در آن، نویسندگان مذکور، به کشف نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه سازمان‌های پایدار از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و کشف مفهوم مدیریت پایدار منابع انسانی و نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه سیستم‌های مدیریت پایدار منابع انسانی و این‌که چگونه پایداری و مدیریت منابع انسانی در نواحی گوناگون دنیا مفهوم‌سازی و درک می‌شود، پرداخته‌اند. این کتاب، پتانسیل پایداری را به‌عنوان یک الگوی جدید و مدیریت پایدار منابع انسانی را به‌عنوان یک مفهوم برای مدیریت منابع انسانی معرفی می‌نماید و مایل به کمک به بحث های پربار در مورد نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه¬ی کار پایدار و سیستم های مدیریت منابع انسانی و نقش مدیریت منابع انسانی در حمایت از سازمان‌های کسب‌و‌کار پایدار می‌باشد. هدف از این گردآوری و ترجمه، پیشبرد و جمع آوری پژوهش های مفهومی و تجربی و همچنین نظرات متخصصان در مورد مفهوم و موضوع پایداری در مدیریت منابع انسانی، در نحوه طراحی و ارزیابی سیستم های مدیریت پایدار منابع انسانی و افزایش درک ما از پیچیدگی ها، روابط غیرخطی، تناقض بالقوه و تنش میان پایداریِ اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و انسانی می‌باشد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت پایدار منابع انسانی جلد 1

کتاب مدیریت پایدار منابع انسانی جلد 1

کتاب پیش رو تحت عنوان "مدیریت پایدار منابع انسانی"، در 2 جلد و 19 فصل تنظیم شده است، که 8 فصل اول آن، در جلد اول و 11 فصل دیگر آن، در جلد دوم ارائه خواهد شد.

مــحصولات مرتبط