جدید کتاب اصول و ضوابط کاربردی در تجارت جهانی

کتاب اصول و ضوابط کاربردی در تجارت جهانی

چاپ و نشر بازرگانی-امیرفخریان

محصول جدید

کتاب اصول و ضوابط کاربردی در تجارت جهانی نویسنده: امیرفخریان-فرامرزی توسط نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

680,000 ریال

محمدعلی امیر فخاریان، علیرضا فرامرزی
چاپ و نشر بازرگانی
978-964-468-841-6
272
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب اصول و ضوابط کاربردی در تجارت جهانی

کتاب اصول و ضوابط کاربردی در تجارت جهانی

کتاب اصول و ضوابط کاربردی در تجارت جهانی نویسنده: امیرفخریان-فرامرزی توسط نشر شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است.

مــحصولات مرتبط