کتاب جنگل باز می گردد آمریکا و جهان در مخاطره ما

ابرار معاصر-شیرغلامی

محصول جدید

کتاب جنگل باز می گردد آمریکا و جهان در مخاطره ما اثر  رابرت کیگن ترجمه خلیل شیرغلامی نشر ابرار معاصر تهران منتشر شده است

500,000 ریال

علوم سیاسی
رابرت کیگن
خلیل شیرغلامی
ابرار معاصر تهران
187
1
1399
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب جنگل باز می گردد آمریکا و جهان در مخاطره ما

کتاب جنگل باز می گردد آمریکا و جهان در مخاطره ما

کتاب جنگل باز می گردد آمریکا و جهان در مخاطره ما اثر  رابرت کیگن ترجمه خلیل شیرغلامی نشر ابرار معاصر تهران منتشر شده است

مــحصولات مرتبط