کتاب نظام نا اجتماعی مناسبات قدرت و سیاست گذاری اجتماعی در ایران پسا انقلاب

نشر نی-باقری

محصول جدید

380,000 ریال

علوم اجتماعی
یاسر باقری
نی
978-622-06-0277-4
254
1
1399

نوشتن نقد و نظر

کتاب نظام نا اجتماعی مناسبات قدرت و سیاست گذاری اجتماعی در ایران پسا انقلاب

کتاب نظام نا اجتماعی مناسبات قدرت و سیاست گذاری اجتماعی در ایران پسا انقلاب

مــحصولات مرتبط