کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از نظریه تا اجرا

نیاز دانش-ناظمی

محصول جدید

گرایش به جنبه‌های مختلف حفظ، ارتباط و مدیریت مشتریان به‌عنوان یک رویکرد اصیل، ریشه در خصوصیات کهن فرهنگی و اجتماعی هر جامعه دارد و در این میان سازمان‌ها نیز خواسته یا ناخواسته حتی پیش از علمی‌شدن مباحث مرتبط با حوزه مدیریت، این هنر را هرچند به‌صورتی غیر علمی، در پیشبرد اهداف خود به‌کار می‌گرفتند.

180,000 ریال

مدیریت
آسیه ناظمی، فاطمه گرجی
نیاز دانش
9786006481845
184
2
1394
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از نظریه تا اجرا

کتاب مدیریت ارتباط با مشتری از نظریه تا اجرا

گرایش به جنبه‌های مختلف حفظ، ارتباط و مدیریت مشتریان به‌عنوان یک رویکرد اصیل، ریشه در خصوصیات کهن فرهنگی و اجتماعی هر جامعه دارد و در این میان سازمان‌ها نیز خواسته یا ناخواسته حتی پیش از علمی‌شدن مباحث مرتبط با حوزه مدیریت، این هنر را هرچند به‌صورتی غیر علمی، در پیشبرد اهداف خود به‌کار می‌گرفتند.

مــحصولات مرتبط