کتاب استراتژی محتوا برای وب

دفتر پژوهشهای فرهنگی-قیاسی

محصول جدید

کتاب حاضر دربارة استراتژی محتوا، راهنمای برنامههایی برای تولید، ارائه و نظارت بر محتوایی است که محصول را معرفی میکنند. این کتاب پیشدرآمدی برای کاربرد عملی استراتژی محتوا است. مخاطبان اصلی این کتاب محتواسازان و فعالان حوزه تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی هستند.

400,000 ریال

مدیریت
کریستینا هالورسن، ملیسا رچ
نسیم قیاسی، آرش آذرنگ
دفتر پژوهشهای فرهنگی
9789643793371
215
2
1396
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب استراتژی محتوا برای وب

کتاب استراتژی محتوا برای وب

کتاب حاضر دربارة استراتژی محتوا، راهنمای برنامههایی برای تولید، ارائه و نظارت بر محتوایی است که محصول را معرفی میکنند. این کتاب پیشدرآمدی برای کاربرد عملی استراتژی محتوا است. مخاطبان اصلی این کتاب محتواسازان و فعالان حوزه تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی هستند.

مــحصولات مرتبط