کتاب نظریه سازمان

کتاب مهربان-دانایی فرد

محصول جدید

این کتاب قبلا در پنج چاپ با عنوان "تئوری سازمان مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن" به چاپ رسیده است و اینک ویراستار کتاب عنوان را به "نظریه سازمان مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن" تغییر داده است. ویرایش جدید این کتاب نیز از تغییرات این کتاب می باشد.

این محصول در انبار موجود نیست

495,000 ریال

-10%

550,000 ریال

مدیریت
ماری جو هچ، ان ال. کانلیف
حسن دانایی فرد
کتاب مهربان
978-600-407-003-4‬‬‬
672
8
1397
وزیری
شومیز

اين كتاب به سه بخش كلي تقسيم شده است كه عبارتند از: بخش 1) معرفي رويكرد چندگانه بخش 2) ارائه راه‌هايي كه از طريق آنها مي‌توان سازمان را مي‌توان تحليل و تئوريزه كرد: براي مثال سازمان به عنوان محيط، به عنوان ساختارهاي اجتماعي، به عنوان فن‌آوري، فرهنگ و ساختارهاي فيزيكي و به عنوان محصولات قدرت و فرايندهاي سياسي، مي‌تواند مورد تحليل قرار گرفته و تئوريزه شود. بخش 3) كاربرد نظريه‌هاي سازمان در عمل و طرح جديدترين نگاه‌ها به افق‌هاي سازمان را مطرح مي‌كند، نگاه‌ها و نظريه‌هايي نظير سيستم‌هاي انطباقي پيچيده، نظرية هويت سازماني، رئاليسم انتقادي، نظرية شبكه و يادگيري سازماني. اين كتاب از سه نگاه (مدرنيست، نمادين- تفسيري و پست¬مدرن) به سازمان و پديده‌هاي سازماني مي‌نگرد. به طور كلي هر كدام واقعيت را به نحوي خاص تصور مي‌كنند (هستي‌شناسي)، به سبكي خاص در باب آن واقعيت توليد دانش مي‌كنند (شناخت‌شناسي) و با ابزار خاصي آن دانش را توليد مي‌كنند (روش‌شناسي). هر كدام از اين سه نگاه، نظريه‌هاي خاصي در باب محيط، فرهنگ، استراتژي، ساختار و نظایر اینها ارائه مي‌دهند كه متأثر از هستي‌شناسي، شناخت‌شناسي و روش‌شناسي آنهاست. درك مطالب كتاب قدري نياز به تأمل و مطالعة مطالب جانبي دارد.

فهرست مطالب:

فصل اول: چرا نظریه ی سازمان را مطالعه کنید؟

فصل دوم: سیر تطور تاریخی نظریه سازمان

فصل سوم: سازمان و محیط

فصل چهارم: ساختار اجتماعی سازمان

فصل پنجم: فن آوری

فصل ششم: فرهنگ سازمانی

فصل هفتم: ساختار فیزیکی سازمان ها

فصل هشتم: قدرت، کنترل و تعارض سازمانی

فصل نهم: نظریه در عمل

فصل دهم: جهت های جدید در نظریه ی سازمان

نوشتن نقد و نظر

کتاب نظریه سازمان

کتاب نظریه سازمان

این کتاب قبلا در پنج چاپ با عنوان "تئوری سازمان مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن" به چاپ رسیده است و اینک ویراستار کتاب عنوان را به "نظریه سازمان مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن" تغییر داده است. ویرایش جدید این کتاب نیز از تغییرات این کتاب می باشد.

مــحصولات مرتبط