کتاب استراتژی صعود سه اصل تفکر استراتژیک پیشرفته

نیاز دانش-دنگ کو

محصول جدید

کتاب­های فراوانی در ارتباط با استراتژی شرکتی وجود دارند، اما تا کنون، کتاب­های اندکی توضیح داده­ اند که مدیران اجرایی برای پیشبرد امور روزانه­ ی کسب­ وکارشان باید چگونه از تفکر استراتژیک استفاده کنند. رهبران نیاز به چارچوب ملموسی برای حفظ شغل­شان از طریق نوآوری و الهام دارند، و مباحث نظری مربوط به استراتژی به آنها کمکی نخواهد کرد.

120,000 ریال

مدیریت
ریچ هارواث
محمدطاهر دنگ کو
نیاز دانش
9786007724071
158
1
1394
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب استراتژی صعود سه اصل تفکر استراتژیک پیشرفته

کتاب استراتژی صعود سه اصل تفکر استراتژیک پیشرفته

کتاب­های فراوانی در ارتباط با استراتژی شرکتی وجود دارند، اما تا کنون، کتاب­های اندکی توضیح داده­ اند که مدیران اجرایی برای پیشبرد امور روزانه­ ی کسب­ وکارشان باید چگونه از تفکر استراتژیک استفاده کنند. رهبران نیاز به چارچوب ملموسی برای حفظ شغل­شان از طریق نوآوری و الهام دارند، و مباحث نظری مربوط به استراتژی به آنها کمکی نخواهد کرد.

مــحصولات مرتبط