کتاب روان شناسی بازار

بورس-شبانی

محصول جدید

دلیل جمع آوری این کتاب تنظیم مجدد قواعد بازی،مجهز یا مسلح کردن و آموزش شما برای پیروزی در جنگ روانی در بازار است.

800,000 ریال

اقتصاد
محمد شبانی
بورس
978-600-7872-05-5
402
2
1398
وزیری
شومیز
دوم

سر فصل ها

فصل اول:هویت در کسب و کار یا سرمایه؛چرا فعالان بازار به هویت نیاز دارند؟

فصل دوم:مبانی و اصول هویت در کسب و کار یا سرمایه گذاری،چارچوب‌ها،انگیزه‌ها و اهداف

فصل سوم:شخصیت و سرشت در کسب و کار یا سرمایه گذاری

فصل چهارم:عواطف یا محرک های پنهانی رفتار در کسب و کار یا سرمایه گذاری

فصل پنجم:ارزش در کسب و کار یا سرمایه گذاری؛چه چیزی بیشتر برای شما مهم است؟

فصل ششم:نقاط کور در کسب و کار یا سرمایه گذاری شناسایی و اجتناب از تله ذهنی

فصل هفتم:استرس در کسب و کار یا سرمایه گذاری؛هموار کردن فراز و نشیب‌ها

فصل هشتم:راهکارهای عملی بهبود عملکرد در کسب و کار یا سرمایه گذاری

نوشتن نقد و نظر

کتاب روان شناسی بازار

کتاب روان شناسی بازار

دلیل جمع آوری این کتاب تنظیم مجدد قواعد بازی،مجهز یا مسلح کردن و آموزش شما برای پیروزی در جنگ روانی در بازار است.

مــحصولات مرتبط