جدید کتاب اگزیستانسیالیسم از تئوری تا عمل

کتاب اگزیستانسیالیسم از تئوری تا عمل

دنیای اقتصاد-فرهنگی

محصول جدید

150,000 ریال

فلسفه و منطق
علی اکبر فرهنگی
دنیای اقتصاد
9786008004684
1
1395
رقعی
شومیز

اگرچه لفظ و مکتب اگزیستانسیالیسم پدیده هایی جدید هستند،اما مفهوم اگزیستانسیالیسم قدیمی است و در آرا فیلسوفان یونان باستان به ویژه سقراط و متفکران قرون وسطی به ویژه آگوستین قدیس هم اشکالی از این تفکر وجود داشته است علاوه بر سقراط و آگوستین که ریشه های اندیشه غربی به شمار می روند،ملاصدرای مسلمان هم به مفهوم وجود توجه بسیار داشته است و میتوان او را در شمار متقدمان اگزیستانسیالیسم به شمار آورد.این کتاب شرحی است بر شکل گیری نخستین هسته های اندیشه اگزیستانسیالیستی در یونان باستان صورت های جدید تر آن در قرون وسطی و بیان تمام عیارش در قرن بیستم و سرانجام،راه یافتنش به ایران.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اگزیستانسیالیسم از تئوری تا عمل

کتاب اگزیستانسیالیسم از تئوری تا عمل

مــحصولات مرتبط