جدید کتاب راهبردها و فنون طراحی آموزشی

کتاب راهبردها و فنون طراحی آموزشی

سمت-فردانش

محصول جدید

290,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
سینتا بی. لشین , جولین پولاک , چارلز ام. رایگلوث
هاشم فردانش
سمت
9786000201418
336
13
1396
وزیری
شومیز

کتاب حاضر نتیجه تازه ترین کوشش سه نفر از صاحبنظران طراحی آموزشی است که به حق می توان آن را جمع بندی تمام روش ها و فنون طراحی نظام های آموزشی تا این زمان دانست.
طراحی نظام های آموزشی از حدود سال های 1960 که نگرش سیستمی پا به عرصه علوم تربیتی و به خصوص تکنولوژی آموزش نهاد، به منزله تخصصی بسیار تعیین کننده در موفقیت برنامه های آموزشی شناخته شده است و روز به روز بر اهمیت آن در بهبود بخشیدن به کارایی نظام های آموزشی افزوده می شود.
برای آشنا شدن با طراحی نظام های آموزشی به منزله مقدمه ای برای ورود به ...

فهرست

مقدمه مترجم
مقدمه
واحد1: تجزیه و تحلیل نیازها
واحد2: انتخاب و مرتب کردن محتوا
واحد3: تهیه درس ها
واحد4: استفاده از رسانه ها
واحد5: ارزشیابی
واژه نامه فارسی - انگلیسی
فهرست راهنما

نوشتن نقد و نظر

کتاب راهبردها و فنون طراحی آموزشی

کتاب راهبردها و فنون طراحی آموزشی

مــحصولات مرتبط