کتاب هفت گام در پژوهش کاربردی

علمی-سلیمی

محصول جدید

550,000 ریال

روانشناسی عمومی
حسین سلیمی
علمی
9789644044434
270
1
1398
رقعی
زرکوب

كتاب حاضر علاوه بر مرور رويكردهاي معرفت شناسانه به روش، با بهره از روش “پژوهش روشمند يا تجربي”، به ارائه ي گام هاي هفت گانه اي مي پردازد كه يك پژوهشگر براي ساماندهي دقيق و درست مراحل تحقيق و قرار دادن آن در يك برنامه منظم به آن ها نياز دارد. شيوه اي موثر و كاربردي كه محقق را از سرگشتگي روش شناختي و پراكندگي مطالعاتي رهايي مي دهد.

گزیده ای از کتاب

اگر يك چارچوب نظري از ميان تئوري هاي مختلف برگزيده شد، بايد بقيه ي تحقيق از جمله سوال و فرضيه و روش تحقيق در راستاي آن و بر مبناي آن طراحي و طرح شوند. نمي توان نظريه اي را به عنوان مبناي بحث برگزيد اما سبك و سياق تحقيق و سوال و فرضيه ي آن با آن مبنا ناسازگار و ناهمخوان باشند. به عنوان مثال در بسياري از تحقيقات اجتماعي و حتي سياسي و بين المللي از چارچوب نظري سازه انگارانه (برساخت گرايي) استفاده مي شود، اما اين استفاده به گنجاندن فصلي در تحقيق كه در آن نظريه ي سازه انگاري بررسي مي شود محدود مي ماند و مابقي تحقيق به سبك و سياق بقيه ي تحقيقاتي انجام مي شود كه داعيه ي سازه انگارانه ندارند. به عبارت ديگر سازه انگاري تاثيري در متن اصلي تحقيق ندارد.

نوشتن نقد و نظر

کتاب هفت گام در پژوهش کاربردی

کتاب هفت گام در پژوهش کاربردی

مــحصولات مرتبط