کتاب جستاری در نظریه های سنتی ارتباط و رسانه های جدید اینترنتی و نقش آن ها در جامعه

مات-مهرداد

محصول جدید

650,000 ریال

هرمز مهرداد
غلامحسین سالمی
مات
978-622-649428-8
292
1
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب جستاری در نظریه های سنتی ارتباط و رسانه های جدید اینترنتی و نقش آن ها در جامعه

کتاب جستاری در نظریه های سنتی ارتباط و رسانه های جدید اینترنتی و نقش آن ها در جامعه

مــحصولات مرتبط