کتاب مدیریت ریسک بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی

دانشگاه امام صادق-موسوی

محصول جدید

78,000 ریال

مدیریت
طریق الله خان، حبیب احمد
محمدمهدی مویوی بیوکی، مجید خادم الحسینی
امام صادق
978-964-7746-54-0
260
2
1390
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مدیریت ریسک بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی

کتاب مدیریت ریسک بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی

مــحصولات مرتبط