کتاب نظریه های مدیریت و سازمان

اندیشه احسان-کوشکی جهرمی

محصول جدید

700,000 ریال

مدیریت
جفری ای ما
علیرضا کوشکی جهرمی، سعید سعید پور، حسن ولیان
اندیشه احسان
9786226026710
414
1
1398
رقعی
شومیز

کتاب حاضر در هشت فصل بطور مختصر تنظیم گردیده است و فصل ها کتاب عبارتند از: تعاریف معلولیت و نقص عضو و ناتوانی، تعاریف و هدف ها و اصول توانبخشی شغلی، ضرورت و تاریخچه توانبخشی شغلی، نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در توانبخشی شغلی، ارزیابی پیش حرفه ای، اشتغال معلولین، ارگونومی، و بهداشت کار. مطالعه این کتاب به تمام کسانی که به نوعی با توانبخشی شغلی معلولین سروکار دارند توصیه می شود.

نوشتن نقد و نظر

کتاب نظریه های مدیریت و سازمان

کتاب نظریه های مدیریت و سازمان

مــحصولات مرتبط