کتاب صور بنیانی حیات دینی

مرکز-پرهام

محصول جدید

1,250,000 ریال

علوم اجتماعی
امیل دورکیم
باقر پرهام
مرکز
9789643056933
626
6
1398
رقعی
شومیز

هدف این کتاب مطالعه بدوی ترین و ساده ترین دینی ست که بشر تاکنون بدان پی برده؛ می خواهیم این شکل از ین را تحلیل و تبیین کنیم. ساده ترین دینی که بشر تاکنون بدان پی برده از نظر ما آن دستگاه دینی است که دو شرط زیر را دارا باشد؛ نخست اینکه در جوامعی بدان بربخوریم که سازمان آنها از دیدگاه سادگی بالا دست نداشته باشد؛ علاوه بر این، باید چنان باشد که برای تبیین آن به هیچ عنصری که از دینی مقدم بر آن به عاریت گرفته شده باشد نیاز نداشته باشیم. ما می کوشیم تا ترتیب سازمان یافتگی عناصر این مجموعه دینی را با دقت و امانتی که از مردم شناس و یا مورخ انتظار می رود شرح دهیم. ولی کار ما به همین جا پایان نمی یابد. مسائل جامعه شناسی با مسائل تاریخ و مردم شناسی فرق دارد. هدف جامعه شناسی، شناختن صور برافتاده تمدن فقط به منظور شناختن و بازسازی آنها نیست. هدف جامعه شناسی، پیش از هر چیز تبیین واقعی فعلی است که به دلیل نزدیک بودن اش با ما می تواند، در نتیجه، بر تصورات و اعمال ما تاثیر بگذارد: واقعیت مورد بحث همان انسان، یا دقیقتر بگوییم، انسان امروزی است...»

نوشتن نقد و نظر

کتاب صور بنیانی حیات دینی

کتاب صور بنیانی حیات دینی

مــحصولات مرتبط