کتاب سیاست مقایسه ای چارچوبی نظری

امیرکبیر-طیب

محصول جدید

250,000 ریال

علوم سیاسی
کگابریئل المند، جی بینگم پوئل، کاره استروم، راسل دالتون
علیرضا طیب، وحید بزرگی
امیرکبیر
978-964-00-1888-0
335
1
1396
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب سیاست مقایسه ای چارچوبی نظری

کتاب سیاست مقایسه ای چارچوبی نظری

مــحصولات مرتبط