کتاب طراحی و بهره برداری از سامانه مخازن

دانشگاه تهران-بزرگ حداد

محصول جدید

780,000 ریال

فنی و مهندسی
امید بزرگ حداد، مهری عبدی دهکردی، سحر محمدآذری
دانشگاه تهران
978-9640374047
620
1
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب طراحی و بهره برداری از سامانه مخازن

کتاب طراحی و بهره برداری از سامانه مخازن

مــحصولات مرتبط