کتاب دنگ شیائوپینگ اصلاحات در چین

ثالث-مهرمتین

محصول جدید

880,000 ریال

خاطرات و زندگینامه
ازرا اف فوگل
میثم مهرمتین
ثالث
9786004052559
1022
1
1397
وزیری
گالینگور

دنگ شيائوپينگ به صورت غريزي خصلت ميهن پرستي داشت و به حزب کمونيست چين متعهد بود . حزب کمونيست الهام بخش دوستان و هم حزبي هاي دنگ به حساب مي آمد . ميهن دوستي در تمام ادوار زندگي و فعاليت هاي دنگ مشهود بود . از چهارده سالگي ، درست زماني که امواج ناسيوناليسم کشور را در مي نورديد در وجود او ريشه دوانده بود و در آن هنگام وي به عنوان يک شرکت کننده نوجوان دبيرستاني در خيابان هاي بخش گوئانگ ئان در تظاهرات خياباني شرکت کرده بود . پنج سال بعد در فرانسه ، نا اميد از کار طاقت فرسا در کارخانه و محيط کثيف آن ، که براي چيني ها اختصاص يافته بود از وعده و قول خود صرف نظر مي کند و مجبور مي شود فرصت مطالعه را به کناري نهد . بدين تربيت به شاخه فرانسوي حزب کمونيست چين مي پيوندد . از آن زمان ، هفت دهه تا مرگش به عنوان يک کمونيست متعهد باقي ماند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب دنگ شیائوپینگ اصلاحات در چین

کتاب دنگ شیائوپینگ اصلاحات در چین

مــحصولات مرتبط