کتاب سیاست گذاری شبکه های ماهواره ای

امام صادق-کاظمی

محصول جدید

از تحولا قانون گذاری تا الگوی ذهنی صاحب نظران

350,000 ریال

ارتباطات و روزنامه نگاری
محمدکاظم قهفرخی
امام صادق
978-600-214-779-0
325
1398
1
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب سیاست گذاری شبکه های ماهواره ای

کتاب سیاست گذاری شبکه های ماهواره ای

از تحولا قانون گذاری تا الگوی ذهنی صاحب نظران

مــحصولات مرتبط