کتاب جایگاه زنان در آموزش عالی

پژوهشکده مطالعات فرهنگ-قانعی راد

محصول جدید

420,000 ریال

علوم اجتماعی
محمدامین قانعی راد
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
978-622-226-022-4
318
1
1398
رقعی
شومیز

کتاب جایگاه زنان در آموزش عالی تألیف مرحوم محمدامین قانعی راد جامعه شناس و رئیس اسبق انجمن جامعه شناسی ایران به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی وزارت علوم به تازگی در ۲۸۹ صفحه منتشر شد.

عناوین فصول این اثر عبارتند از:

فصل اول: روند حضور زنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ایران

فصل دوم: ناموزونی های مشارکت زنان در آموزش عالی

فصل سوم: جنسیت و فضای مفهومی دانشگاه در دانش آموزان

فصل چهارم: نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه ها

فصل پنجم: اندیشه های پسافمینیستی و مسئله کلیت انسان

فصل ششم: گفتارهایی درخصوص زنانگی و دانش و دانشگاه

نوشتن نقد و نظر

کتاب جایگاه زنان در آموزش عالی

کتاب جایگاه زنان در آموزش عالی

مــحصولات مرتبط