کتاب تحقیق در عملیات مقدماتی تا پیشرفته

پوران -عالم تبریز

محصول جدید

1,180,000 ریال

مدیریت
اکبرعالم تبریز، علی یونسیان
پوران پژوهش
0-118-184-964-978
758
1393
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب تحقیق در عملیات مقدماتی تا پیشرفته

کتاب تحقیق در عملیات مقدماتی تا پیشرفته

مــحصولات مرتبط