کتاب آموزش کاربردی spss در علوم اجتماعی و رفتاری

دانشگاه یزد-افشانی

محصول جدید

120,000 ریال

علوم اجتماعی
علیرضا افشانی
دانشگاه یزد
978-964-5808-66-0
168
5
1398
وزیری
شومیز
دوم

نوشتن نقد و نظر

کتاب آموزش کاربردی spss در علوم اجتماعی و رفتاری

کتاب آموزش کاربردی spss در علوم اجتماعی و رفتاری

مــحصولات مرتبط