کتاب چگونه بیشترین بهره را از درمان شناختی رفتاری ببریم.راهنمای مراجع

ارجمند-ایزدی اینلو

محصول جدید

کتابی که در دست دارید پاسخی است به پرسش‌ها، دغدغه‌ها  و نگرانی‌های  مراجعانی که می‌خواهند از یک مشاور یا درمانگر یاری بطلبند یا هم‌اکنون در میانۀ راه مشاوره و درمان هستند.

200,000 ریال

روانشناسی و علوم تربیتی
ویندی درایدن
شهناز ایزدی اینلو
ارجمند
9786002008503
124
1
1398
رقعی
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب چگونه بیشترین بهره را از درمان شناختی رفتاری ببریم.راهنمای مراجع

کتاب چگونه بیشترین بهره را از درمان شناختی رفتاری ببریم.راهنمای مراجع

کتابی که در دست دارید پاسخی است به پرسش‌ها، دغدغه‌ها  و نگرانی‌های  مراجعانی که می‌خواهند از یک مشاور یا درمانگر یاری بطلبند یا هم‌اکنون در میانۀ راه مشاوره و درمان هستند.

مــحصولات مرتبط