کتاب مقدمه ای بر مکاتب و نظریه های جدید در جامعه شناسی معرفت و علم

دانشگاه اصفهان-ربانی خوراسگانی

محصول جدید

530,000 ریال

علوم اجتماعی
علی ربانی خوراسگانی، زهرا ماهر
دانشگاه اصفهان
978-600-110-064-2
502
2
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب مقدمه ای بر مکاتب و نظریه های جدید در جامعه شناسی معرفت و علم

کتاب مقدمه ای بر مکاتب و نظریه های جدید در جامعه شناسی معرفت و علم

مــحصولات مرتبط