کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

راه دان- مقیمی

محصول جدید

در پیشگفتار این کتاب آمده است این کتاب به عنوان منبع اصلی درس «مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن» و سایر دروس مشابه در مقطع کارشناسی و همچنین منبع کمکی درس مبانی فلسفی مدیریت از دیدگاه اسلام و سایر دروس مرتبط با مدیریت اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم مدیریت تدوین شده است.

390,000 ریال

منابع کنکور_مدیریت بازرگانی
محمد مقیمی
راه دان
9786006757407
562
5
1398
وزیری
شومیز

الگوی اقتضایی مدیریتی کارآمد برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی، مستلزم گسترش نظری و تدوین نظام‌مند پیش‌فرض‌ها و مبانی فکری و عملی مدیریت از دیدگاه اسلام و اشاعه سبک مدیریت اسلامی در تمام سطوح سازمانی و ملی است. امروزه یکی از موضوعاتی که برای محققان عرصه مدیریت تبدیل به یک دل‌مشغولی و دغدغه شده، شناسایی الگوهای مدیریتی سازمان‌های پیشرو و تعالی‌گرا مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام است. بر این اساس اندیشمندان مدیریت به تناسب علائق مورد مطالعه و مفروضاتشان، اقدام به طراحی و تبیین مدل‌ها و الگوهای مدیریتی در حوزه مدیریت اسلامی کرده‌اند. کتاب حاضر به عنوان منبع اصلی درس «مبانی مدیریت اسلام و الگوهای آن» در مقطع کارشناسی رشته‌های علوم مدیریت تدوین شده است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

کتاب اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

در پیشگفتار این کتاب آمده است این کتاب به عنوان منبع اصلی درس «مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن» و سایر دروس مشابه در مقطع کارشناسی و همچنین منبع کمکی درس مبانی فلسفی مدیریت از دیدگاه اسلام و سایر دروس مرتبط با مدیریت اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم مدیریت تدوین شده است.

مــحصولات مرتبط