کتاب درآمدی به فلسفه ادبیات

نقش و نگار-علیرضا حسن پور

محصول جدید

می توان گفت که ویزگی های احساسی مردان به نوعی غیر طبیعی است و این واقعیت ثابت می کند که نارسایی ارتباطی مردان به سرشت آن ها ربطی ندارد و اکتسابی و آموخته شده است و همه ی بررسی ها حکایت می کنند که مردان می توانند اراده کننده و تنها طی دو ماه عادت های خود را تغییر دهند

360,000 ریال

فلسفه و منطق
کریستوفرنیو
علیرضا حسن پور-رقیه مرادی
نقش و نگار
288
1
1397
رقعی
شومیز
كتب درآمدي به فلسفه ادبيات/ ادبيات دانشي است كه مسائل فلسفي خاص خودش را دارد.نظريه پردازان ادبي عمدتا با مباحثي در خصوص ماهيت ادبيات سروكار دارند، در حالي كه فيلسوفان تحليلي مسائل ادبي را در چارچوب زيبايي شناسي مطرح مي كنند كه بري مخاطبان آشنا با فلسفه قابل فهم است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب درآمدی به فلسفه ادبیات

کتاب درآمدی به فلسفه ادبیات

می توان گفت که ویزگی های احساسی مردان به نوعی غیر طبیعی است و این واقعیت ثابت می کند که نارسایی ارتباطی مردان به سرشت آن ها ربطی ندارد و اکتسابی و آموخته شده است و همه ی بررسی ها حکایت می کنند که مردان می توانند اراده کننده و تنها طی دو ماه عادت های خود را تغییر دهند

مــحصولات مرتبط