کتاب هژمونی و استراتزی سوسیالیستی به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال

ثالث-رضایی

محصول جدید

320,000 ریال

علوم سیاسی
ارنستو لكائو ، شانتال موفه
محمد رضایی
ثالث
9789643806002
300
3
1397
رقعی
شومیز

ارنستو لاكلائو و شانتال موفه با نگاهي منتقدانه به ليبرال دموکراسي با تکيه بر مفهوم برابري و آزادي معتقدند که جنبش‌هاي اجتماعي که در پي تغيير سياسي و اجتماعي هستند به راهبردي نياز دارند که تصور نئوليبرال‌ها و نومحافظه کاران را از مفهوم دموکراسي به چالش بکشد. ارنستو لاكلائو و شانتال موفه با نگاهي دوباره به آثار مارکس، گرامشي و لنين و از مسير تامل در مفهوم هژموني براي دستيابي به اين راهبرد دست به تئوري پردازي مي‌زنند.

نوشتن نقد و نظر

کتاب هژمونی و استراتزی سوسیالیستی به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال

کتاب هژمونی و استراتزی سوسیالیستی به سوی سیاست دموکراتیک رادیکال

مــحصولات مرتبط