کتاب بازدرآمدی بر تحلیل سیاست خارجی

مخاطب-ذوالقدر

محصول جدید

200,000 ریال

علوم سیاسی
رابرت دنمارک
مالک ذوالقدر، مهدی میرمحمدی
مخاطب
978-600-5750-25-6
201
1
1395
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب بازدرآمدی بر تحلیل سیاست خارجی

کتاب بازدرآمدی بر تحلیل سیاست خارجی

مــحصولات مرتبط