کتاب ابزارهای موفقیت سازمانی

تحقیقات صنعتی-جلوداری

محصول جدید

200,000 ریال

مدیریت
بهرام جلوداری ممقانی، مجید نامه گشای فرد
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی
978-600-173-137-2
363
1
1395
وزیری
شومیز

فصل اول خلاقیت و نوآوری

فصل دوم ساختارهای سازمانی

فصل سوم بهبود مستمر

فصل چهارم مدیریت استراتژیک

فصل پنجم تولید

فصل ششم بودجه

فصل هفتم مدیریت دارایی

فصل هشتم فناوری اطلاعات

نوشتن نقد و نظر

کتاب ابزارهای موفقیت سازمانی

کتاب ابزارهای موفقیت سازمانی

مــحصولات مرتبط