کتاب برنامه ریزی بازاریابی مارکتینگ پلن

کتاب مهربان -دکتراسداللهی

محصول جدید

این محصول در انبار موجود نیست

0 ریال

مدیریت
مالکوم مک دانلد
اسداللهی-جهانگیری
کتاب مهربان
1
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب برنامه ریزی بازاریابی مارکتینگ پلن

کتاب برنامه ریزی بازاریابی مارکتینگ پلن

مــحصولات مرتبط