کتاب هنر اجرای اثربخش استراتژی

کتاب مهربان -شهباز مرادی

محصول جدید

در سطح ابتدایی استراتژی نقشه ای است که به شما می گوید چگونه برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر عمل کنید و نوعی برنامه مسیریابی است:امروز شما در این نقطه هستید و امیدوارید که فردا به آن نقطه برسید و در واقع روش انجام آن،استراتژی است.

630,000 ریال

-10%

700,000 ریال

مدیریت
سعید شهباز مرادی، شیرین رستگارپور
کتاب مهربان
978-600-407-280-9
292
1
1398
وزیری
شومیز

نوشتن نقد و نظر

کتاب هنر اجرای اثربخش استراتژی

کتاب هنر اجرای اثربخش استراتژی

در سطح ابتدایی استراتژی نقشه ای است که به شما می گوید چگونه برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر عمل کنید و نوعی برنامه مسیریابی است:امروز شما در این نقطه هستید و امیدوارید که فردا به آن نقطه برسید و در واقع روش انجام آن،استراتژی است.

مــحصولات مرتبط