کتاب هنر اجرای اثربخش استراتژی

کتاب مهربان -شهباز مرادی

محصول جدید

در سطح ابتدایی استراتژی نقشه ای است که به شما می گوید چگونه برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر عمل کنید و نوعی برنامه مسیریابی است:امروز شما در این نقطه هستید و امیدوارید که فردا به آن نقطه برسید و در واقع روش انجام آن،استراتژی است.

630,000 ریال

-10%

700,000 ریال

مدیریت
سعید شهباز مرادی، شیرین رستگارپور
کتاب مهربان
978-600-407-280-9
292
1
1398
وزیری
شومیز

این کتاب با نگاهی سیستماتیک به هر سه بعد سازمان در حین اجرای استراتژی می‌پردازد:

1-      نیروهای مطلع، ماهر و متعهد در سطح فردی

2-      کارگروه‌های متمرکز بر استراتژی

3-      ساختارها و فرایندها

افراد ماهر، کارگروه‌های همراستا با اجرای استراتژی و سیستم‌های سازمانی که از بالاترین پتانسیل­های درون همگان استفاده بهینه دارند، هرکدام بطور مجزا اهمیت دارند. بنابراین تمرکز ما بروی هر کدام از سطوح مولد ارزش سازمان است.

نوشتن نقد و نظر

کتاب هنر اجرای اثربخش استراتژی

کتاب هنر اجرای اثربخش استراتژی

در سطح ابتدایی استراتژی نقشه ای است که به شما می گوید چگونه برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر عمل کنید و نوعی برنامه مسیریابی است:امروز شما در این نقطه هستید و امیدوارید که فردا به آن نقطه برسید و در واقع روش انجام آن،استراتژی است.

مــحصولات مرتبط